Tu znajdą Państwo sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Jarosławia za poszczególny okres z uwzględnieniem realizacji uchwał Rady Miasta Jarosławia.

Sprawozdania są publikowane w porządku od najnowszych - znajdują się zawsze u góry - do najstarszych.

W celu wyświetlenia treści danego sprawozdania, należy kliknąć na wybraną pozycję.

Sprawozdania z działalności burmistrza do roku 2020 są dostępne w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Strona
z
4
1 strona
2 strona
3 strona
4 strona