Sprawy do załatwienia są pogrupowane według rodzaju sprawy oraz wydziału zajmującego się sprawą (wraz z formularzami do pobrania, o ile obowiązują).

Oddzielnie jest podana informacja na temat opłaty skarbowej, którą należy wybrać z menu przedmiotowego po lewej stronie.

W celu wyświetlenia treści danej sprawy należy kliknąć na tę sprawę.

Strona
z
5
1 strona
2 strona
3 strona
4 strona
5 strona