Data utworzenia: 2022-03-14

Burmistrz miasta oraz zastępcy burmistrza miasta przyjmują interesantów, w ramach skarg i wniosków, w każdy wtorek, po uprzednim zarejestrowaniu się i przedstawieniu sprawy w Biurze Burmistrza Miasta (sekretariat), ul. Rynek 1, pokój numer 9, tel. 16 624 87 01, e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl