Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Data utworzenia: 2022-03-08

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-rodzaje zezwoleń

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na czas oznaczony:

  • nie krótszy niż 2 lata - dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  • nie krótszy niż 4 lata - dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  • na okres do 2 dni - dotyczy jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • na okres do 2 lat - dotyczy to tak zwanych zezwoleń kateringowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność gospodarcza polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte, organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Więcej informacji można uzyskać pod kolejnymi pozycjami menu przedmiotowego znajdującymi się w kolumnie z lewej strony panelu.

W celu wyświetlenia treści danej pozycji menu przedmiotowego, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.