Data utworzenia: 2021-08-04 09:12:33

Zgodnie z art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i ma osobowość prawną. Przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.

Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej statut.

Statut gminy

Statut gminy to akt prawa miejscowego zawierający przepisy ustrojowo-organizacyjne obowiązujące w gminie. Przepisy statutu gminy regulują organizację, zakres i sposób działania gminy.

Uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która jest w tym zakresie związana przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawami, które przesądzają o ustroju gminy.

Statut gminy zawiera regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej rady gminy, funkcjonowania jej komisji, zasad działania komisji rewizyjnej, pracy wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych. Ponadto reguluje zasady tworzenia i działania klubów radnych gminy.

Częścią statutu gminy mogą być załączniki zawierające mapę gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym

Metryka informacji

Data wytworzenia informacji: 2021-08-04

Opublikował: Barbara Brzezińska

Data publikacji: 2021-08-04 09:12:33

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2022-08-31 11:32:41 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2022-07-12 08:57:10 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-07-12 08:50:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-07-12 08:45:43 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-07-12 08:38:00 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-25 13:10:46 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-08-04 09:12:33 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu