Data utworzenia: 2022-03-11

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kwestie bardziej szczegółowe wyjaśnione są pod pozycjami menu pomocniczego "Udostępnianie informacji publicznej" i "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego".

W celu wyświetlenia treści dotyczącej danej pozycji menu przedmiotowego znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.