Data utworzenia: 2021-03-25 10:42:52

Miasto Jarosław położone jest we wschodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu odznaczającego się łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej części Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu, która stanowi dużą głęboką rynnę utworzoną przez erozję w czasie zlodowacenia krakowskiego, wypełnioną osadami piaszczysto-mułowymi o miąższości do 30 m.


LICZBA LUDNOŚCI (stan na dzień 31 grudnia 2021 roku na podstawie danych z ewidencji ludności "Rejestr Mieszkańców PB_EWID2")  - 35 372

LICZBA LUDNOŚCI (stan na dzień 30 grudnia 2022 roku na podstawie danych z ewidencji ludności "Rejestr Mieszkańców PB_EWID2")  - 34 947

LICZBA LUDNOŚCI (stan ba dzień 31 grudnia 2023 roku na podstawie danych z ewidencji ludności "Rejestr Mieszkańców PB_EWID2") - 35 511

Miasto podzielone jest na obszary o 4 profilach: 

 - profil 1 nie zmieniony od stuleci średniowieczny układ staromiejski z historycznym układem ulic i prostokątnym rynkiem z ratuszem pośrodku, podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej, ulokowany na wzgórzu lessowym opadającym stromą krawędzią ku płaskiej dolinie z odległym o około 2 km korytem Sanu oraz układ urbanistyczny zwartej zabudowy XIX-wiecznej i z pierwszej połowy XX wieku podlegający ochronie konserwatorskiej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, 
- profil 2 zabudowa współczesna - osiedla z budownictwem wielorodzinnym wysokim (bloki mieszkalne) i jednorodzinnym, zlokalizowane poza zabudową historyczną, 
- profil 3 dzielnica przemysłowa w której zlokalizowanych jest większość dużych zakładów przemysłowych, na obrzeżach miasta od strony wschodniej, 
- profil 4 dzielnice podmiejskie (rolnicze) z typową zabudową zagrodową, zlokalizowane na obrzeżach miasta, często w dużym oddaleniu od centrum. Miasto Jarosław jest miejscem krzyżowania się drogi międzynarodowej E40 - Wrocław - Kijów oraz krajowej Warszawa - Lublin - Przemyśl. Posiada również bezpośrednie i dogodne połączenie kolejowe na trasie Przemyśl - Wrocław.

Miasto jest oddalone od przejścia granicznego w Korczowej o 36 km.

Jarosław posiada znaczące powierzchnie już przeznaczone pod działalność przemysłową, wytwórczą lub usługową, która zlokalizowana jest na terenie całego miasta. Tereny rolnicze w większości obejmuje gleby dobre i dość dobre, cechujące się wysoką przydatnością do produkcji rolniczej. 

Metryka informacji

Opublikował: Admin

Data publikacji: 2024-07-12 11:31:08

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2021-03-25 10:42:52 Utworzenie dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana