Data utworzenia: 2021-04-24

Adres

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1

37-500 Jarosław

NIP Gminy Miejskiej Jarosław

792 20 31 550

REGON Gminy Miejskiej Jarosław

650 900 520

KONTO  BANKOWE „BUDŻET GMINY”Bank Pekao S.A. I oddział w Jarosławiu
59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

KONTO DEPOZYTOWE „WADIA”Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu
57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]

KONTO "POMOC UKRAINIE"

Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu

66 1240 1792 1111 0011 1233 9664 w walucie PLN