Data utworzenia: 2021-05-18

Regulamin organizacyjny regulują:

  • Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia,
  • Zarządzenie nr 134/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia,
  • Zarządzenie nr 142/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia,
  • Zarządzenie nr 426/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia,
  • Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia.

Zarządzenia są dostępne w plikach poniżej.