• Urząd Miasta Jarosławia

   Poniedziałek - Piątek: od 7:30 do 15:30

   Kasa Urządu Miasta Jarosławia

   Poniedziałek - Piątek: od 7:30 do 14:30
  • Konto bankowe „Dochody Urzędu Miasta”

   10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

   Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu

   Służy do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Konto bankowe „Dochody Urzędu Miasta”

   10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

   Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu

   Służy do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych, tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Konto bankowe dla najemców lokali komunalnych Gminy Miejskiej Jarosław

   81 1240 6292 1111 0011 2304 5547

   Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu

   Wpłaty z tytułu czynszu i opłat za media (wywóz odpadów komunalnych, zaliczki za wodę i kanalizację) oraz wszelkie inne opłaty dotyczące lokali komunalnych.

  • Konto bankowe "Pomoc Ukrainie"

   66 1240 1792 1111 0011 1233 9664

   Bank Pekao S. A. I oddział w Jarosławiu

   Służy do dokonywania wpłat w walucie polskiej.

Metryka informacji

Autor: Barbara Brzezinska

Data wytworzenia informacji: 2024-03-25 12:32:00

Opublikował: Barbara Brzezinska

Data publikacji: 2024-05-29 14:26:57

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-05-29 14:25:11 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-04-14 19:54:28 b Edycja dokumentu
2024-04-14 19:53:48 b Edycja dokumentu
2024-04-13 00:45:05 Bartosz Goździk Edycja dokumentu
2024-04-13 00:44:08 Bartosz Goździk Edycja dokumentu
2024-03-25 12:56:11 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:55:54 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:54:16 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:45:54 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:45:45 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:45:38 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:45:11 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:36:19 Admin Edycja dokumentu
2024-03-25 12:32:29 Admin Edycja dokumentu
2024-02-20 14:24:45 Admin Edycja dokumentu
2024-02-16 15:27:03 Admin Edycja dokumentu
2024-02-16 14:50:38 Admin Edycja dokumentu
2024-02-16 14:50:16 Admin Edycja dokumentu
2024-02-16 13:01:26 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 19:48:15 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:40:36 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:36:47 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:35:15 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:34:56 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:33:36 Admin Edycja dokumentu
2024-02-15 13:21:00 Admin Edycja dokumentu
2024-02-13 17:20:05 Admin123 Edycja dokumentu
2024-02-13 17:19:36 Admin123 Edycja dokumentu
2024-02-13 17:18:36 Admin123 Edycja dokumentu
2024-02-07 17:24:47 Admin Utworzenie dokumentu