Informacje dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data utworzenia: 2021-04-23 09:25:31
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami nałożyła na każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności.
Szczegółowy zakres zadań należących do koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa art. 14 ww. ustawy.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Jarosławia

Marian Kwietniowski
inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
kontakt do koordynatora do spraw dostępności:
Urząd Miasta Jarosławia
ul. Rynek 1
37-500 Jarosław
parter, pokój numer 2
telefon  16 624 87 09
Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępne są poniżej w plikach:
Raporty o stanie zapewnienia dostępności Gminy Miejskiej Jarosław według stanu na dzień:

 

Do budynku Urzędu Miasta Jarosławia i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklaracja dostępności jest dostępna w zakładce "Deklaracja dostępności" Zarządzenie nr 466/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Jarosławia.

Metryka informacji

Autor: Barbara Brzezińska

Data wytworzenia informacji: 2021-04-23

Opublikował: Barbara Brzezińska

Data publikacji: 2021-04-23 09:25:31

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-02-28 11:29:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-02-28 11:27:23 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2024-01-12 12:56:42 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-06-05 12:31:40 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-01-04 07:47:22 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-01-04 07:46:48 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-01-04 07:43:49 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2023-01-03 11:52:27 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-08-31 10:37:49 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-07-18 10:27:03 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-06-01 12:02:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-19 09:09:31 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-04-04 08:29:13 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-15 11:22:55 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-14 07:43:49 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-11 08:53:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-17 12:53:49 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-16 14:47:14 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-16 14:45:22 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-12 08:53:18 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-01-11 09:03:44 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-04 19:24:29 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-05-04 19:24:01 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-04-27 10:25:06 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-04-23 10:12:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-04-23 09:25:31 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu