Data utworzenia: 2022-03-11

Akty prawa miejscowego to specyficzny rodzaj aktów powszechnie obowiązujących. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują tylko na obszarze działania organu, który go wydał. W przypadku Gminy Miejskiej Jarosław organami upoważnionymi do wydawania aktów prawa miejscowego jest Rada Miasta Jarosławia i Burmistrz Miasta Jarosławia. Akty te mają formę uchwał Rady Miasta Jarosławia oraz zarządzeń i zarządzeń porządkowych Burmistrza Miasta Jarosławia.

Materiały są publikowane w porządku od najnowszych-znajdują się zawsze u góry-do najstarszych.

W celu wyświetlenia treści danej pozycji menu przedmiotowego znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.