Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - ePUAP

Z Urzędem Miasta Jarosławia można skontaktować się również za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

https://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu wysłania korespondencji za pomocą ESP należy:

Profil Zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego, z którego możesz skorzystać w celu autoryzacji korespondencji z urzędami administracji publicznej. 
Profil zaufany jest bezpłatną alternatywą dla Kwalifikowanych Podpisów Elektronicznych wydawanych przez urzędy certyfikacji.

Dodatkowe informacje i instrukcje dla użytkowników ePUAP są dostępne w zakładce "Wsparcie użytkowników ePUAP".

Adres ESP Urzędu Miasta Jarosławia na platformie ePUAP: /UMJaroslaw/SkrytkaESPWymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Jarosławia:

 

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami 32 MB
Rodzaje informatycznych nośników danych CD/R, CD/RW, DVD/r, DVD/RW, zewnętrzny HDD, pendrive
Do danych zawierających informację graficzną stosuje się .jpg
Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową stosuje się .mp3, .mpg, .mpeg
Do zmniejszenia objętości (kompresji) dokumentów elektronicznych stosuje się .zip