Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych

Data utworzenia: 2021-04-23

W celu wyświetlenia treści danej pozycji menu przedmiotowego znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.

Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych przez Gminę Miejską Jarosław do maja 2021 roku dostępne są w zasobach archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia w zakładce "Inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych"