Data utworzenia: 2021-06-17

W celu wyświetlenia treści dotyczącej danej pozycji menu przedmiotowego znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.

Materiały są publikowane w porządku od najnowszych-znajdują się zawsze u góry-do najstarszych.

 

Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są  nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa, jak i państwa.

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych.

Źródłami  danych mogą być:

  • tradycyjne spisy powszechne;
  • spisy powszechne oparte na danych z rejestrów administracyjnych;
  • kombinacja tradycyjnych spisów powszechnych z badaniami reprezentacyjnymi;
  • kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z badaniami reprezentacyjnymi;
  • kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych z tradycyjnymi spisami powszechnymi;
  • kombinacja spisów powszechnych w oparciu o dane z rejestrów administracyjnych badaniami reprezentacyjnymi oraz tradycyjnych spisów powszechnych; oraz
  • odpowiednie badania oparte na próbie rotacyjnej („kroczące” spisy powszechne).