Informacje o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Data utworzenia: 2021-04-23 12:17:23

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2017.248), kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej zobowiązani są do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

W oparciu o art. 18 ust. 3 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa poniżej znajdują się informacje o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w poszczególnych latach:

[start]    [koniec]

Metryka informacji

Autor: Burmistrz Miasta Jarosławia

Data wytworzenia informacji: 2021-04-23

Opublikował: Barbara Brzezińska

Data publikacji: 2021-04-23 12:17:23

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-01-09 14:53:08 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2023-01-11 07:37:19 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-07-06 10:50:05 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-07 09:44:06 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2022-03-07 09:39:26 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-04-23 12:22:50 Barbara Brzezińska Edycja dokumentu
2021-04-23 12:17:23 Barbara Brzezińska Utworzenie dokumentu