Tu znajdą Państwo informacje przede wszystkim o zamówieniach publicznych i przetargach.

Ponadto można także zapoznać się z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia, najmu czy użyczenia, planami zamówień i sprawozdaniami.

Materiały są publikowane w porządku od najnowszych-znajdują się zawsze u góry-do najstarszych.

W celu wyświetlenia treści dotyczącej danej pozycji menu przedmiotowego znajdującego się w kolumnie z lewej strony panelu, należy kliknąć na tę pozycję. Wyszukanie jej może wymagać przewinięcia panelu BIP do dołu, ponieważ przy większej liczbie pozycji menu pomocniczego nie wszystkie z nich będą od razu widoczne.

Zamówienia publiczne Gminy Miejskiej Jarosław są dostępne na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw 

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, opublikowane do 10 czerwca 2021 roku, znajdują się w zasobach archiwalnych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Strona
z
8
1 strona
2 strona
3 strona
...
6 strona
7 strona
8 strona