Skład Rady Miasta Jarosławia 2024-2029

Data utworzenia: 2024-05-06 19:30:58

przewodniczący Rady Miasta Jarosławia IX kadencji (2024-2029)

Piotr Kozak

wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia
 

Wiesław Strzępek

Janusz Szkodny

 
Rada Miasta Jarosławia
lp imię i nazwisko radnego wizerunek funkcja adres mailowy
1 Piotr Baran Piotr Baran - radny Rady Miasta Jarosławia przewodniczący Komisji Oświaty, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji piotr.baran@rm.jaroslaw.pl
2 Dorota Batiuk-Jankiewicz   członek Komisji Rewizyjnej dorota.batiuk@rm.jaroslaw.pl
3 Patryk Bielecki Patryk Bielecki - radny Rady Miasta Jarosławia przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury Społecznej patryk.bielecki@rm.jaroslaw.pl
4 Jakub Bukowski   przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty jakub.bukowski@rm.jaroslaw.pl
5 Magdalena Cisek-Skiba Magdalena Cisek-Skiba-radna rady Miasta Jarosławia członek Komisji Oświaty magdalena.cisek@rm.jaroslaw.pl
6 Maciej Dymnicki   przewodniczący Komisji Głównej, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji  Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Kultury i Sportu, maciej.dymnicki@rm.jaroslaw.pl
7 Agnieszka Joniec-Jurczak   członek Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Oświaty agnieszka.joniec@rm.jaroslaw.pl
8 Sebastian Kogut   członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Kultury i Sportu sebastian.kogut@rm.jaroslaw.pl
9 Piotr Kozak Piotr Kozak - przewodniczący Rady Miasta Jarosławia przewodniczący rady, członek Komisji Budżetowej, Komisji Kultury i Sporu oraz Komisji Głównej piotr.kozak@rm.jaroslaw.pl
10 Jarosław Litwiak Jarosław Litwiak - radny Rady Miasta Jarosławia członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej, Komisji Infrastruktury Społecznej, Komisji Oświaty, Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Głównej jaroslaw.litwiak@rm.jaroslaw.pl
11 Bożena Łanowy   członek Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Kultury i Sportu bozena.lanowy@rm.jaroslaw.pl
12 Jolanta Makarowska   członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej oraz Komisji Kultury i Sportu jolanta.makarowska@rm.jaroslaw.pl
13 Korneliusz Polit   przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Kultury i Sportu korneliusz.polit@rm.jaroslaw.pl
14 Agnieszka Rodzinka-Głąb Agnieszka Rodzinka-Głąb - rdna Rady Miasta Jarosławia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury i Sportu agnieszka.rodzinka@rm.jaroslaw.pl
15 Wiesław Strzępek Wiesław Strzępek - wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia wiceprzewodniczący rady, członek Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Głównej wieslaw.strzepek@rm.jaroslaw.pl
16 Katarzyna Szajowska Katarzyna Szajowska - radna Rady Miasta Jarosławia przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty katarzyna.szajowska@rm.jaroslaw.pl
17 Janusz Szkodny   wiceprzewodniczący rady, członek Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Głównej janusz.szkodny@rm.jaroslaw.pl
18 Wacław Szkoła   członek Komisji Budżetowej, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Kultury i Sportu waclaw.szkola@rm.jaroslaw.pl
19 Mariusz Walter   przewodniczący Komisji Budżetowej, członek Komisji Infrastruktury Technicznej mariusz.walter@rm.jaroslaw.pl
20 Monika Więckowska   radna monika.wieckowska@rm.jaroslaw.pl
21 Agnieszka Wywrót   radna agnieszka.wywrot@rm.jaroslaw.pl

Uchwała nr 1/I/2024 Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia (0.43 MB, PDF)

Uchwała nr 2/II/2024 Rady Miasta Jarosławia z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Jarosławia

Metryka informacji

Autor: Barbara Brzezinska

Data wytworzenia informacji: 2024-05-28 08:48:00

Opublikował: Beata Piskorz

Data publikacji: 2024-06-21 13:27:41

Data Użytkownik Zmiany Zapisane wersje
2024-06-21 13:25:27 Beata Piskorz Edycja dokumentu Wersja aktualnie wyświetlana
2024-06-21 13:23:14 Beata Piskorz Edycja dokumentu
2024-06-17 10:45:05 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 14:56:54 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 12:34:15 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 12:32:41 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-11 12:29:47 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-06-10 08:03:54 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:37:50 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:36:48 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:13:42 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:09:33 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:03:49 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:02:32 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 10:01:36 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 09:16:26 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 09:12:20 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-28 08:48:01 Barbara Brzezinska Edycja dokumentu
2024-05-06 19:30:58 Admin Utworzenie dokumentu